ตั้งกระทู้ใหม่

ขอแสดงความยินดีแด่ ครูดีเด่นอาวุโส และครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ลบ แก้ไขขอแสดงความยินดีแด่ ครูดีเด่นอาวุโส และครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครบ ๗๘ ปี วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ ดังรายนามต่อไปนี้
ครูอาวุโสดีเด่น (รับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒๕ ปีขึ้นไป)
๑. อาจารย์บุษยพรรณ บุญญพันธุ์
๒. อาจารย์วาสนา สมจิตร์
๓. อาจารย์สุภาณี พงศ์พันธุ์ภักดี
๔. อาจารย์วรลักษณ์ แจ่มใส
ครูดีเด่น (รับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๑๕ ปีขึ้นไป)
๕. อาจารย์จิตรลดา เพชรโพธิ์ศรี
๖. อาจารย์สุเมธา ศรีอุทธา
๗. อาจารย์ศศิวิมล มีฤทธิ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโดย พาณีย์
วันที่ 22 ธ.ค. 58 14:38 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 601 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 601 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ