ตั้งกระทู้ใหม่

46 การพูดประโยคขึ้นต้นภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ดูฉลาด!!


ลบ แก้ไข

46 การพูดประโยคขึ้นต้นภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ดูฉลาด!! 
 

 

แสดงความคิดเห็นส่วนตัว

- I think ...

- It seems to me ...

- (Personally,) I believe ...

- From my point of view ...

- (Personally,) I feel ...

- In my view / opinion ...

- To my way of thinking, ...

เท่าที่เห็น, เท่าที่รู้

- As I see it, ...

- For all I know, ...

- As far as I can see, ...

- To my knowledge, ...

- To the best of our knowledge, ...

- So far as we know, ...

อันที่จริง, ความจริงคือ

- Actually, ...

- The thing is ...

- The fact is ...

- As a matter of fact, ...

ประเด็นของเรื่อง

- What matters here is ...

- It is vital to note that ...

- It's important to keep in mind that ...

- It's important to remember that ....

- An important point is that ...

ผลปรากฏว่า

- It turned out that ...

- It appeared that ...

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ (อาจจะคาดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้น)

- It is no great surprise that ...

- It is not surprising that ...

- It comes as no surprise that ...

- Small wonder that ...

การคาดเดา

- I guess ...

- At my best guess, ...

- We can assume that ...

นอกจากนั้น

- Moreover ...

- What's more, ...

- Furthermore, ...

- Besides, ...

- To add to it, ...

- In addition, ...

พูดสั้นๆได้ว่า

- In a word, ...

- In a nutshell, ...

- In short, ...

- To make a long story short, ...

- To put it in a nutshell ...

- To crown it all ...

ข้อสรุปคือ

- Summing it up, ...

- So, to sum it up, ...

- In conclusion, ...

ที่มา : http://webboard.yenta4.com/topic/582678โดย Mew Benjamas
วันที่ 24 พ.ย. 58 21:04 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 49,913 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 49,913 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย princewhiteswan เจ้าชายหงส์ขาว

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ