ตั้งกระทู้ใหม่

งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมมอบนโยบายและเตรียมแผนการดำเนินงาน


ลบ แก้ไข

งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมมอบนโยบายและเตรียมแผนการดำเนินงาน กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมโครงการ " กยศ.กรอ.เพื่อชาติ" โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้้ โดยการประชุมครั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้เสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชำระเงินคืน เพื่อส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นหลัง และแสดงถึงความรับผิดชอบในการนำเงินคืนกองทุนฯ ณ ห้องประชุม นเรศวร 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 โดย สายใจ
วันที่ 13 พ.ย. 58 17:21 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,786 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,786 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่