ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดอบรม SPU Training Course ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย!


ลบ แก้ไข

            คณะนิติศาสตร์  ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  Training Course : Open House  โครงการ SPU Training Course ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 26  ตุลาคม  2558  เวลา  13.00 -16.00  น.  ณ  คอนเวนชั่น 1-2  ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณศิรนุช  โรจนเสถียร  ผู้ประกาศข่าว GMM News ช่อง GMM 25  บรรยายหัวข้อ เรื่อง ทักษะการพูดและการสื่อสาร เวลา 13.30. น. 
คุณสุรยุชฎ์  เมืองมั่งคั่ง  HR director รพ. กรุงเทพ  บรรยายหัวข้อเรื่อง มารยาทในการเข้าสังคมและการแต่งกายที่เหมาะสม  เวลา 15.00 น.     นักศึกษาและผู้สนใจฝึกอบรมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คณะนิติศาสตร์
โทร.0 25791111  ต่อ  2383
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 22 ต.ค. 58 15:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 605 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 605 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ