ตั้งกระทู้ใหม่

Update การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK


ลบ แก้ไข

TOPIK

หาครูสอนภาษาเกาหลีที่บ้าน ต้องการเรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนภาษาเกาหลีที่บ้าน

 

TOPIK (Test Of Proficiency In Korean)

การสอบภาษาเกาหลีเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติ โดยเป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้ที่ไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นพื้นฐาน ผู้ที่อยู่ในข่ายที่อาจจะต้องสอบ TOPIK เช่น

 

  • ชาวเกาหลีที่อยู่ต่างแดน 
    ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเกาหลี 
    ผู้เรียนภาษาเกาหลี 
    นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนที่เกาหลี 
    บุคคลที่สนใจทำงานในประเทศ หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี 

 


วัตถุประสงค์ของการสอบ TOPIK เพื่อวัดและประเมินผลการนำภาษาเกาหลีไปใช้ เพื่อการศึกษาต่อหรือการสมัครเข้าทำงาน 

การสอบ TOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น หรือที่เรียกกันว่าการสอบ “กึบ” หรือ ระดับนั่นเอง 


ระดับการสอบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับหลักและมีระดับย่อยอีก โดยรวมแล้วมีทั้งหมด 6 ระดับย่อย

TOPIK I

Level 1

Level 2

เนื้อหาการสอบแค่ 2 ส่วน คือ การอ่านและการฟัง

จำนวนข้อสอบจะมี reading 40 การอ่าน 30ข้อ

TOPIK II

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

เนื้อหาการสอบจะแยกเป็น 3 ส่วน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง

จำนวนข้อสอบจะแบ่งเป็น การอ่าน 50 การฟัง 50 การเขียน 4 (2 short answer 2 essay)

หลักการคิดคะแนน

จะไม่มีคะแนนตายตัวว่า คะแนน 50 คือผ่านได้ระดับ 3 หรือคะแนน 70 ผ่านได้ระดับ 4 แต่คะแนนที่เป็นเกณฑ์นี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ และจะถูกประกาศเมื่อการสอบได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK) 

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตก – สอบผ่านใดๆทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน

 

หาครูสอนภาษาเกาหลีที่บ้าน คลิกที่นี่ "

การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย

วิธีการสมัคร จะสมัครช่วงกลางเดือนสิงหาคม 


ค่าสมัคร 

ระดับต้น (TOPIK 1) 700 บาท

ระดับสูง (TOPIK 2) 700 บาท 


วันสอบ 

จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีสถานที่รับสมัครและ สนามสอบ 

ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี


กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530

โทรศัพท์ 02-543-6981


ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

โทรศัพท์ 073-331-304หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกนรูปกล้องดิจิตอล )

2. ค่าสมัครสอบ จำนวน 700 บาท

 สามารถดาวน์โหลดข้อสอบเก่ามาซ้อมทำได้จากเว็บ http://www.topikguide.com 

ข้อสอบย้อนหลังที่ http://www.topikguide.com/previous-papers

ดาวน์โหลดแอพ TOPIK ONE (beginner) กับ TOPIK ONE (intermediate) และ TOPIK ONE (advance) 


Website : http://www.tutorferry.com/2015/10/topik.htmlโดย คิดถึง วิทยา
วันที่ 10 ต.ค. 58 12:39 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 3,051 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,051 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ