ตั้งกระทู้ใหม่

((จัดเต็มๆ))+++คู่มือเตรียมสอบโดนๆทุกเม็ด+++ ((ราชการ==รัฐวิสาหกิจ))


ลบ แก้ไข


#แนวข้อสอบไฟล์เอกสาร  ++ คู่มืออ่านสอบหนังสืออ่านสอบ ++  เอกสารติวข้อสอบคู่มือสอบ ++ ติวสอบข้อสอบเก่า  ++ เปิดสอบงานราชการงานรัฐวิสาหกิจอัพเดทล่าสุดสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสือ
ข่าวเปิดสอบงานราชการ อัพเดทที่สุด #ปี #2558 #58 

แนวข้อสอบงานราชการ
แนวข้อสอบธนาคาร
แนวข้อสอบตำรวจ
แนวข้อสอบพยาบาล
แนวข้อสอบทหาร
แนวข้อสอบครู,ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบราชการ
เเนวข้อสอบ รัฐวิสาหกิจ  การไฟฟ้า  การประปา  ไปรษณีย์  ปตทและอื่นๆ อัพเดทล่าสุด
ข้อสอบอบต. อบจ.เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ
รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก)
เเละยังมีเเนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจอีกหลายเเขนง

แนวข้อสอบ ประกอบด้วย
1 สรุปเนื้อหาสารสำคัญ
2 ตัวอย่าง ถาม ตอบ
3 รวมแนวข้อสอบ ที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย อัพเดตล่าสุด
4 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร พร้อมเฉลย++ จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
++ ไฟล์แนวข้อสอบ
ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}
++ หนังสืออ่านสอบ +VCD หรือ MP3
ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}

++ กรุณาชำระเงินที่ : ไทยพาณิชย์  
++ ชื่อบัญชี
วิภาดา  ทนธรรม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 917-210-8364
++ โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  

++ Tel :
062-9050814
++ Line ID : p123g123  
++ E-Mail :
p.bunyarit.g@gmail.com
++ Face Book : www.facebook.com/Preparing.for.exam


== แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
== โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ  อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
== หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่ 
062-9050814 หรือทางอีเมล์
== กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
== แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
== แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
== แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
== แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)
 โดย บุญญฤทธิ์ กุลบุตร
วันที่ 8 ต.ค. 58 00:44 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,740 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,740 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย บุญญฤทธิ์ กุลบุตร
 ((น ต ส สาย อำนวยการ))

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ (สายอำนวยการและสนับสนุน)
สมัครได้ทั้งชายและหญิง จำนวน 1,000 อัตรา(สายอำนวยการและสนับสนุน)
 
 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2558
 (สายอำนวยการและสนับสนุน)
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นายสิบตำรวจ                             
1.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน               885      อัตรา                           
2.กลุ่มงานเทคนิค                                          115      อัตรา
   
   (สายอำนวยการและสนับสนุน)
* สมัครได้ทั้งชาย/หญิง
* จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า
วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ 
- หลักสูตรการสอบแข่งขัน นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
(สายอำนวยการและสนับสนุน)
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
ลบ แจ้งลบ
โดย บุญญฤทธิ์ กุลบุตร
ข่าวสอบสัสดี

เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 ตุลาคม 2558

ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2559

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพ บก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี ในปี พ.ศ. 2559 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2529 - 2541)
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประ จําการและนําปลด) ดังนี้
- สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
- ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับ ราชการทหาร
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2559) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
- ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
- ไม่อยู่ในสมณเพศ
- ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษา ของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
- ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
- ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
- ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
- เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

หลักฐานการสมัครสอบ
- วุฒิการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
- หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือสําเนาทะเบียนกองประจําการที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจาก สัสดีจังหวัดหรือผู้ทําการแทน
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จํานวน ๒ ฉบับ
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาจํานวน ๒ ฉบับ
- หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 - 25 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://atc-rta.thaijobjob.com/ หรือ www.raddatc.com ตลอด 24 ชั่วโมง
ลบ แจ้งลบ
โดย บุญญฤทธิ์ กุลบุตร
ลบ แจ้งลบ
โดย บุญญฤทธิ์ กุลบุตร

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ