ตั้งกระทู้ใหม่

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2559


ลบ แก้ไข

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)  ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2559

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื

กำหนดการโครงการและจำนวนที่เปิดรับคุณสมบัติ
- กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 


เกณฑ์การคัดเลือก


ค่าสมัคร 
1,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร
ระเบียบการ Click
ใบสมัคร Click
เว็บไซต์ Click
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธารา อิสสระ  (พี่แฮนด์)
facebook : handyman eduzones
twitter : @HandEduzones

ประกาศรับตรง ม.วลัยลักษณ

 โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 25 ก.ย. 58 17:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 424 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 424 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ