ตั้งกระทู้ใหม่

15 คำภาษาไทยที่มักสะกดผิดอยู่บ่อยๆ


ลบ แก้ไข

ภาษาไทยอาจเป็นภาษาที่เราใช้กันปกติทุกวันเป็นประจำ แต่ก็มีบางคำที่เรามักสะกดผิดและเข้าใจผิดมาตลอด และมักเขียนผิดเสมอ มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคำนั้นเขียนให้ถูกต้องอย่างไร 


เด็กเขียนด้วยลายมือน้อยลง ทำให้ฉลาดน้อยลง ! /สรวงมณฑ์  สิทธิสมาน

ภาพประกอบจาก www.spser.com

 
1) กะเทย VS กระเทย
คำที่ถูก >> กะเทย
คำที่ผิด >> กระเทย
คำคำนี้เจอได้บ่อยค่ะ แต่จะมีกี่คนที่เขียนถูก ท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะ คำนี้ ไม่มี “ร” จ้า
2) โควตา VS โควต้า
คำที่ถูก >> โควตา
คำที่ผิด >>โควต้า
ตามหลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเติมวรรณยุกต์ค่ะ ดังนั้น Quota จึงเขียนได้ว่าโควตา ไม่ต้องเติมไม้โทให้คำว่า “ตา” นะ
3) ต่างๆ นานา VS ต่างๆ นาๆ
คำที่ถูก >> ต่างๆ นานา
คำที่ผิด >> ต่างๆ นาๆ
โดยปกติคำซ้ำจะเติมเครื่องหมายไม้ยมกไว้ด้านหลังคำที่ต้องการซ้ำ ยกเว้นคำว่า “นานา” “จะจะ” ที่ไม่ต้องซ้ำนะ เขียนแบบเดิมสองครั้งได้เลย
4) ผลัดวันประกันพรุ่ง VS ผัดวันประกันพรุ่ง
คำที่ถูก >> ผัดวันประกันพรุ่ง
คำที่ผิด >> ผลัดวันประกันพรุ่ง
ข้อนี้ออกข้อสอบบ่อยค่ะ พี่มิ้นท์คอนเฟิร์ม ผัดวันประกันพรุ่งไม่ต้องมี “ล” นะคะ “ผลัด” แบบนี้ใช้สำหรับ “ผลัดผ้า” ค่ะ
5) ผัดไทย VS ผัดไท
คำที่ถูก >> ผัดไทย
คำที่ผิด >> ผัดไท
คำนี้มีวิธีการจำง่ายๆ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานบอกไว้ก็