ตั้งกระทู้ใหม่

ม.รามคำแหงเปิดคณะธุรกิจการบริการ ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์


ลบ แก้ไข


 
       รามคำแหงรุกตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบริการ เปิดหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและโลจิสติกส์ ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัยและพังงา รับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นแรกแล้ว

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปิดเผยว่า ม.ร.เปิดคณะใหม่ คือ คณะธุรกิจการบริการ เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ ซึ่งตลาดแรงงานด้านนี้ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถอีกจำนวนมาก โดยคณะธุรกิจการบริการ ม.ร.จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาค 1/2559 นี้ ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาโลจิสติกส์  ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และสาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เป็นโครงการภาคพิเศษ จบแล้วได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

                        โดยเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนทั้งนักเรียนที่จบชั้น ม.ปลาย และหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบอนุปริญญา (ปวส.) ทั้งนี้ จัดการเรียนการสอนโดยบรรยายสดในชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเน้นการฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

        อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวว่า การเปิดคณะธุรกิจการบริการ ใน 2 จังหวัดดังกล่าว ยังเป็นความร่วมมือของจังหวัดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่มีความเติบโตในพื้นที่ดังกล่าว จึงมั่นใจว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะธุรกิจการบริการ นอกจากจะมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการฝึกงานแล้ว ยังมีโอกาสได้งานทำในสายงานที่เรียนมาด้วย

        ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดที่ คณะธุรกิจการบริการ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย โทร.055-615568-9, 090-350-2125 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา โทร.076-428-400, 088-278-8904, 089-078-6381 หรือ www.sim.ru.ac.th, www.phangnga.ru.ac.thโดย pr_ru
วันที่ 30 พ.ค. 59 17:28 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,141 ครั้ง