ตั้งกระทู้ใหม่

ความแตกต่างระหว่าง Colon ( : ) กับ Semicolon ( ; )


ลบ แก้ไข
หน้าที่ของเครื่องหมาย Colon ( : )

①. ใช้คั่นระหว่างประโยคสองประโยคในกรณีที่ประโยคหลังเป็นการอธิบายประโยคแรก ยกตัวอย่างเช่น

He decided to buy a car: he had to travel to the remote area.

②. ใช้เพื่อแนะนำรายการ (list) หรือตัวอย่าง (example) ยกตัวอย่างเช่น

I did all my work: a summary report, an article about environmental problems, the meeting minutes, and research data analysis.

③. ใช้เพื่อแนะนำคำพูดหรือข้อความที่นำมาอ้างอิง ยกตัวอย่างเช่น

The minister told them: "Do not hesitate to come to me if you have any questions or problems."

④. ใช้กับอัตราส่วน หรือสัดส่วน, หัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อยของหนังสือ, ใช้ประกอบบรรณานุกรม, ใช้กับเวลาชั่วโมงและนาที นอกจากนี้ ยังใช้กับแบบฟอร์มในจดหมายอีกด้วย เช่น

8:30 a.m.

⑤. ใช้หลังคำขึ้นต้น (salutation) ของจดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการเขียนตามรูปแบบของอเมริกัน ยกตัวอย่างเช่น

Dear Sirs:

☆═━┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈━═☆

✿ หน้าที่ของเครื่องหมาย Semicolon ( ; )

①. ใช้คั่นอนุประโยคที่เป็นอิสระ 2 ประโยค โดยไม่ต้องใส่คำสันธาน (Conjunction) ยกตัวอย่างเช่น

Pete is watching TV; his wife is sleeping.

②. ใช้คั่นอนุประโยคที่เป็นอิสระ 2 ประโยค ซึ่งถูกเชื่อมกันด้วย Transitional Word เหล่านี้ however, moreover, on the other hand, nevertheless, instead, also, therefore, consequently, otherwise, as a result ยกตัวอย่างเช่น

I was late; therefore he was angry with me.

③. ใช้อธิบายขยายความในรายการแต่ละรายการเพิ่มเติมจากรายการที่มีเครื่องหมาย Comma ( , ) คั่นอยู่แล้ว เช่น

My grocery list included butter, margarine, and oil; as well as milk, eggs, and chocolate chips

cr. 
MyfirstbrainPagesโดย mooBo
วันที่ 1 พ.ค. 59 19:15 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 10,492 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,492 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ