ตั้งกระทู้ใหม่

เทคนิค 6C สอนพ่อแม่ดูแลลูกเรื่องสื่ออนไลน์


ลบ แก้ไข
อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชี้ครูและผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้แนะแนว เป็นที่ปรึกษา ให้เด็กรู้จักแยกแยะให้รู้ทันสื่อออนไลน์ โดยอาจารย์เผยว่าเด็กตอนนี้เกิดมากับโลกยุคดิจิตอล หันมาใช้สื่อในการประกอบการตัดสินใจค้นหาข้อมูลในการเรียน การทำรายงาน การทำการบ้าน และเลือกหนทางวิชาชีพของตนเองมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กอาจมีเนื้อหาที่ชักจูงไปในทางทีเสื่อมเสีย เช่น เรื่องเพศ การพนัน สิ่งเสพติด หรือการคบเพื่อนแปลกหน้าก็ตาม ครู ผู้ปกครอง อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ควรรู้ให้เท่าทันสื่อยิ่งกว่าเด็ก เหมือนเป็นการฉีดวัคซีนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน หรือมีเครื่องมือตอบสนองให้เด็กได้รู้สิ่งต่างๆ อย่างเท่าทัน 

“เด็กยุคนี้ต้องการให้ตนเองเป็นที่สนใจ อยากเป็นเน็ตไอดอล ต้องการการยอมรับจากสังคม อยากเป็นคนเด่น คนดัง เลียนแบบดารา เสพติดสื่อ ใช้มือถือตลอดเวลา ที่ชัดๆ คือ เล่นไลน์ เฟซบุ๊ค และลอกการบ้าน เสพติดความสุข ชอบลอง ไม่กลัวผิดถูก เปิดเผยตนเอง และขาดวิจารณญาณในการคัดกรองสื่อ”

ส่วนจะทำอย่างไรให้เด็กรู้ทันสื่อนั้น อาจารย์ธาม แนะเส้นทาง 6C ให้ครู ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ คือ 

1.CRITICAL THINKING 

ส่งเสริมให้เด็กคิดเชิงวิพากษ์ ตั้งคำถามเมื่อใช้สื่อ 

2.CONTRACT FOR CONTACT 

สร้างสัญญากับเด็กก่อนให้ใช้สื่อ 

3.CONFIDENTIALITY PROTECTION 

สอนให้เด็กรู้จักป้องกันความลับและความเป็นส่วนตัว 

4.CREATE POSITIVE RELATIONSHIP 

ให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

5.CALL FOR HELP 

สอนให้เด็กรู้จักปรึกษา ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ 

6.CONTINUITY UPDATE YOURSELF 

รู้จักหาข้อมูลความรู้ทางสื่อให้ทันสมัย


“สังคมก้าวสู่ยุคที่ เด็ก ครู และผู้ปกครอง สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน พึ่งพาสื่อออนไลน์กันมากขึ้น ครู ผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้แนะนำในการค้นหาความรู้ เก็บข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ต้องรีบเพิ่มเครื่องมือ และเพิ่มเกราะอย่างหนาแน่นให้เด็กพร้อมไปสู่แหล่งการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ที่กว้างใหญ่นี้ได้อย่างรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม”อาจารย์ธามกล่าวในที่สุด

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโดย mooBo
วันที่ 21 เม.ย. 59 15:40 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 220 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 220 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ