ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายเรื่อง " How to Publish Your Research Paper in the International E Journal " นิเทศศาสตร์ มสธ.


ลบ แก้ไข
ขอเชิญท่านคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย เรื่อง " การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสารนานาชาติ (International Electronic Journal)"
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์ Ms.Vivien Chiam (Southeast Asia Representative Research SEA - Asia Research News) 
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มสธ. 
* ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ สัญญา องคะลอย โทร. (02) 504 8352, e mail: sanya.ong23@gmail.com 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558โดย STOU COMM ARTS
วันที่ 10 ส.ค. 58 12:32 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 819 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 819 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่