ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม ในงาน “สัปดาห์ วันรพี 58” เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์


ลบ แก้ไข
           อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำเครื่องไทยธรรมร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส “สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2558”  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2558  ณ  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา