ตั้งกระทู้ใหม่

ศธ.เล็งขอกว่า 4.1 พันล้านรับเด็กเก่งเรียนครูคุรุทายาท


ลบ แก้ไขพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. ว่า ที่ประชุมหารือกรณีที่มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไปจัดทำรายละเอียดโครงการคุรุทายาท โดยเบื้องต้นจะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 15 ปี ให้ทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 10 รุ่น 58,000 ทุน ใช้งบประมาณทั้งหมด ประมาณ 4,185 ล้านบาท 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้สกศ. กลับไปทบทวนจำนวนทุนอีกครั้ง โดยดูความเหมาะสมตามอัตราเกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่จะมีครูเกษียณอายุถึง 200,000 คน ดังนั้นจึงอาจจะต้องปรับทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ 

นอกจากนั้นสกศ.ยังเสนอข้อดี ข้อเสียรวมถึงจุดอ่อนของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาคือ การกำหนดให้เด็กที่รับทุนจากโครงการนี้จะต้องเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกเทอม ทำให้มีบางส่วนที่เรียนไม่ไหว และต้องออกจากโครงการ 


ดังนั้นจึงขอให้สกศ.ไปทบทวนให้เกณฑ์ดังกล่าวมีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ กำหนดเกรดไว้ที่ 3.00 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 และให้โอกาสแก้ตัวได้ภายใน 1 เทอม ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้สกศ. ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป โดย ฝูงบินสูง
วันที่ 18 มี.ค. 58 22:09 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 623 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 623 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ดอกกระเจี๊ยบ
ต้องเป็นเด็กเก่ง?

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ