ตั้งกระทู้ใหม่

รวม Prepositional Phrases ยอดนิยมพร้อมคำแปล


ลบ แก้ไข
Prepositional Phrases (บุพบทวลี) คือวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำบุพบท มีโครงสร้างของวลีคือ คำบุพบท (Preposition) + ส่วนเสริม (complement) ซึ่งส่วนเสริมนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 

1.ส่วนเสริมที่เป็น นามวลี (noun phrase) เช่น through the back door

2.ส่วนเสริมที่เป็น นามอนุประโยค (noun clause) เช่น from what I have heard

3.ส่วนเสริมที่เป็น verb+ing เช่น after speaking to you

----------------------

หน้าที่ของ Prepositional phrase

1.ทำหน้าที่ขยายประธานของประโยค โดยอยู่ตามหลัง verb to be หรือกริยาเชื่อม (linking verb) เช่น Mr.Johnson is in the meeting room.

2.ทำหน้าที่ขยายนามวลี โดยอยู่ตามหลังนามวลีนั้น เช่น Jane took a course in advanced mathematics.

3.ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ (adjective) โดยอยู่ตามหลังคำคุณศัพท์นั้น เช่น They are aware of the danger of the AIDS virus.

4.ทำหน้าที่ขยายประโยค เช่น In my opinion, people are basically good.
มีข้อสังเกตุว่าถ้าบุพบทวลีวางอยู่หน้าประโยคจะนิยมใส่เครื่องหมายลูกน้ำ (comma) ท้ายบุพบทวลีเสมอ แต่หากอยู่ในตำแหน่งอื่นไม่ต้องใส่เครื่องหมายลูกน้ำ เช่น

4.1They remained in their tents in consequence of the bad weather.

4.2In consequence of the bad weather, they remained in their tents.

cr. 
Myfirstbrain
 โดย mooBo
วันที่ 12 เม.ย. 59 17:16 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 13,764 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,764 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ