ตั้งกระทู้ใหม่

มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”


ลบ แก้ไข
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี จัดโดยงานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ศิษย์เก่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ”
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี จัดโดยงานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างจิตสำราญ เพื่องานสำเร็จ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ศิษย์เก่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดย EZ0058111
วันที่ 8 เม.ย. 59 16:23 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,472 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,472 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่