ตั้งกระทู้ใหม่

ตม. ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ


ลบ แก้ไข

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ตม. ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ


ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ เป็นรูปแบบดังแนบ
โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะมีเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า) นอกจากนี้ จะยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นได้อีก (Re-entry) อาทิ นักท่องเที่ยว เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.immi-moj.go.jp/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในชั้นนี้ ตม. ญี่ปุ่นยังอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มเดิมไปก่อน

ที่มา : FB  在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย EZ0050302
วันที่ 25 มี.ค. 59 18:16 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 602 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 602 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ