ตั้งกระทู้ใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


ลบ แก้ไข


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ (Pharmacy KKU International Night 2016)” ณ ห้องประชุมประดับ คชรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ (Pharmacy KKU International Night 2016) โดยมีการแสดงจากตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งภายในงานมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน 
#‎PharmacyKKU
#‎NEWsandActivities

http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=17489
 โดย EZ0049695
วันที่ 24 มี.ค. 59 17:48 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,391 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,391 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ