ตั้งกระทู้ใหม่

งานสัมมนา “7 Wonder with 7 CEOs” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ลบ แก้ไข
 

รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารจากบริษัทชื่อดัง ในงานสัมมนา “7 Wonder with 7 CEOs” ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจจากประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้น โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์