ตั้งกระทู้ใหม่

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน


ลบ แก้ไข

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมี มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก 3 คณะ เข้าร่วม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะวัฒนธรรมศาสตร์
สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน กำหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไปดังนี้
- วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)
- วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช )
- วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม PH-201ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์)
- วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์)
- วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม D-405 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และคณะนิติศาสตร์)
ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานการประชุม กองกลาง
 โดย EZ0046985
วันที่ 17 มี.ค. 59 16:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 777 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 777 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่