ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558


ลบ แก้ไข
                  อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 58 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ที่มีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 3 ก.ค. 58 15:32 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 2,507 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,507 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ