ตั้งกระทู้ใหม่

สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้


ลบ แก้ไข

สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้
สิทธิที่ 3 คือ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมต่อการใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนมีนาคม 2559
 โดย EZ0046654
วันที่ 16 มี.ค. 59 17:43 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 243 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 243 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ