ตั้งกระทู้ใหม่

หลักในการใช้ Apostrophe s ('s) อย่างถูกต้อง


ลบ แก้ไข
①. » เติม 's หลังคำนามเอกพจน์ทั่วไป

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า 's ใช้เติมหลังคำนามและคำสรรพนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นคำนามหรือสรรพนามเอกพจน์ ให้เติม 's ต่อท้ายคำนั้น แต่เราจะไม่ใช้เครื่องหมาย 's วางไว้หลังคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronoun) เช่น mine, yours, ours, his, hers, its, หรือ theirs เพราะจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น

(ตัวอย่างที่ผิด) : My mother cabin is next to theirs's cabin.
(ตัวอย่างที่ถูก) : My mother's cabin is next to theirs.

───────────────────────────────

②. » เติมได้ทั้ง ' หรือ 's หลังคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s

คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายคำด้วยตัวอักษร s โดยทั่วไปแล้วนิยมเติมเฉพาะเครื่องหมาย Apostrophe (') ต่อท้ายคำนั้น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ แต่ก็อนุโลมได้ถ้ามีการเติม 's ยกตัวอย่างเช่น

Everyone likes Venus' beauty.
Everyone likes Venus's beauty.

เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องทั้งสองแบบ สามารถเลือกใช้แบบใดก็ได้ แต่แบบแรกจะเป็นที่นิยมและถูกต้องมากกว่า

───────────────────────────────

③. » เติม 's หลังคำนามพหูพจน์ที่มิได้ลงท้ายด้วย s

สำหรับคำนามพหูพจน์ ถ้าคำนั้นไม่ได้ลงท้ายด้วยตัวอักษร s เราสามารถเติม 's ต่อท้ายคำนามนั้นได้เลย เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ยกตัวอย่างเช่น

(ตัวอย่างที่ผิด) : The women hats are beautiful.
(ตัวอย่างที่ถูก) : The women's hats are beautiful.

───────────────────────────────

④. » เติมเฉพาะ ' หลังคำนามพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s

ถ้าเป็นคำนามพหูพจน์และลงท้ายคำด้วยตัวอักษร s ให้เติมเฉพาะเครื่องหมาย Apostrophe (') ต่อท้ายคำนั้น โดยไม่ต้องเติมตัว s เพิ่มเข้าไปอีก ยกตัวอย่างเช่น

(ตัวอย่างที่ผิด) : I saw the princesses's crowns in the National Museum.
(ตัวอย่างที่ถูก) : I saw the princesses' crowns in the National Museum

cr.
Myfirstbrainโดย mooBo
วันที่ 12 มี.ค. 59 18:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 8,639 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,639 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ