ตั้งกระทู้ใหม่

กางตำราวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ความจริง+บทวิเคราะห์+หลักฐานยืนยัน)


ลบ แก้ไข

หลายคนอาจเคยสงสัยเกี่ยวกับวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กันว่าเรียนทำไม ใช้ในการสอบตอนไหน ออกสอบมากหรือน้อยอย่างไร วันนี้ผู้เขียนจะมาแจกแจงข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า 

1. วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ใครเรียนบ้าง
ตอบ ในความจริงเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถม ยันมัธยมเลย แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะ ม.ปลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบมหาวิทยาลัย
        1.1 เด็กสายศิลป์ จะเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในรายวิชาวิทยศาสตร์พื้นฐาน โดยหนังสือที่เรียน ให้ไปดูที่ http://www.ipst.ac.th/book2555/scim4-6_3.html
        1.2 เด็กสายวิทย์ จะเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในรายวิชาวิทยศาสตร์เพิ่มเติม โดยหนังสือที่เรียน ให้ไปดูที่ http://www.ipst.ac.th/book2555/scim4-6_2.html
อนึ่ง เด็กสายวิทย์บางโรงเรียน อาจจะเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ทั้งพื้นฐานและ เพิ่่มเติมก็ได้

2. วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนไปเพื่อสอบอะไรบ้าง
ตอบ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จะออกสอบในวิชา วิทยาศาสตร์ O-NET (วิทยาศาสตร์ O-NET ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ) โดยวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เป็นส่วนหนึง่ ของวิชา วิทยาศาสตร์ O-NET
นอกจากนี้ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จะถูกออกในวิชา PAT 2 วิทยาศาสตร์ (PAT 2 ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เช่นเดียวกับ โอเน็ต แต่เนื้อหาลึกกว่า )

3. วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ออกสอบเยอะไหม 
ตอบ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จะถูกออกสอบเยอะมากใน O-NET โดยถือเป็นวิชาหลักๆในโอเน็ตด้วยซ้ำ เพราะจำนวนการออกสอบใน โอเน็ต จะเท่าๆกับ วิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาเลย  อยากรู้ว่าออกเยอะแค่ไหน ให้ไปดูที่ http://forum.02dual.com/index.php?topic=1470.0 ได้เลย ไปโ