ตั้งกระทู้ใหม่

DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


ลบ แก้ไข

DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใน 12 คณะ 3 วิทยาลัย สามารถยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. ได้ 24 สาขา

            
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิถุนายน 2559 ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 111, 505