ตั้งกระทู้ใหม่

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๗


ลบ แก้ไข

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 


***ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต 
ได้จากเว็ปไซต์ www.buu.ac.th และ http://affair.buu.ac.th และบัณฑิตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ขอให้บัณฑิตนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการมาแสดงในวันรายงานตัวทั้ง ๔ วัน
๒. ขอให้บัณฑิตตรวจสอบลำดับที่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://reg.buu.ac.th
๓. บัณฑิตที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๒๙ หรือ กองกิจการนิสิต โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๗ หรือ ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
๔. ขอความร่วมมือบัณฑิต ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่ http://www.job.buu.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองแผนงาน โทร ๐ ๓๘๑๐ ๒๙๓๑ หรือ ๐ ๓๘๑๐ ๒๙๓๖โดย EZ0041003
วันที่ 2 มี.ค. 59 17:53 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 459 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 459 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ