ตั้งกระทู้ใหม่

นักเรียนทุน หนีทุน สะท้อนปัญหาจากการจัดการเรื่องทุนการศึกษา


ลบ แก้ไข

"นักเรียนทุน หนีทุน"
สะท้อนปัญหาจากการจัดการเรื่องทุนการศึกษาเพียงส่วนเดียว
แท้จริงแล้ว เรื่องทุนการศึกษาไทย ยังมีเรื่องวุ่นๆ อีกหลายประเด็นที่สาธารณะควรรับรู้


ติดตามการตั้งคำถาม หาคำตอบว่า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเรื่องทุนกันอย่างไรจึงเกิดปัญหา และติดตามข้อเสนอทางแก้ไข เพื่อให้การให้ทุนนั้นคุ้มค่าและลดความสูญเปล่าของงบประมาณแผ่นดิน ในคิดยกกำลังสอง โดย Somkiat Tangkitvanich Page