ตั้งกระทู้ใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี


ลบ แก้ไข

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน 2559) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป และงานเติมยิ้มด้วยรัก ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ของกองทุนฯ
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ร่วมกันจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีกิจกรรมดังนี้
การให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. งานที่ให้บริการมีดังนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน ผนึกหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
และกิจกรรมเติมยิ้มด้วยรักครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ของกองทุนฯ ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน ในโอกาสนี้ผู้ป่วยฯและผู้ปกครองจะได้พบกับทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการรักษาด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยตลอดจนผู้ปกครอง เพื่อจะได้มีกำลังใจในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีพลังในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จต่อไปโดย EZ0040255
วันที่ 1 มี.ค. 59 14:00 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 964 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 964 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่