ตั้งกระทู้ใหม่

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.รามฯ เจ๋ง!!.. รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก


ลบ แก้ไข


          อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภผล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากวิทยาพนธ์ เรื่อง “การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย”โดยเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
          อาจารย์ ดร.ศุภชัย  กล่าวถึงงานวิจัยว่า เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของทฤษฎีการเมืองตะวันตกอื่นๆในสังคมไทย โดยเลือกศึกษานักคิดตะวันตกที่ชื่อว่า ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาว่า ทฤษฎีการเมืองของรุสโซได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด และคนไทยได้นำทฤษฎีการเมืองดังกล่าวมาใช้ ซึ่งผลงานนี้ได้ทำการสืบค้นผ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2555 และสืบค้นผ่านบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ยังมีชีวิตอยู่  อาจจะกล่าวได้ว่า “งานชิ้นนี้เป็นงานบุกเบิกในวงการทฤษฎีการเมือง เพราะในอดีตการศึกษาทางด้านทฤษฎีการเมืองในประเทศไทย จะเป็นเพียงการศึกษาความคิดของนักคิดตะวันตก แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความคิดของนักคิดตะวันตกที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย
          ขณะเดียวกัน งานชิ้นนี้ยังเป็นงานที่มุ่งทำความเข้าใจการเมืองและสังคมไทยของไทยผ่านมิติที่ไม่เคยศึกษามาก่อน เพราะที่ผ่านมาการเข้าใจสังคมไทยมักจะเป็นการทำความเข้าใจผ่านเรื่องจากวรรณกรรม หรือจากภาพกว้างๆในแง่มุมอื่นๆ แต่ไม่เคยมีงานที่อธิบายว่า สังคมไทยนั้นมีความสามารถในการทำความเข้าใจประเด็นระดับทฤษฎีการเมืองเลย ที่สำคัญ งานวิจัยยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการเมืองไทยในแง่ที่ชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนทางความรู้กับสังคมตะวันตกอยู่ตลอดเวลา และได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองรับมาจากตะวันตกให้มีลักษณะเป็นของตนเองอยู่เสมอโดย pr_ru
วันที่ 24 ก.พ. 59 15:07 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 492 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 492 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ