ตั้งกระทู้ใหม่

ม. มหาสารคาม : รับตรงปี59 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ ถึง 30 เม.ย. 59


ลบ แก้ไข

ม. มหาสารคาม : รับตรงปี59 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ ถึง 30 เม.ย. 59

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่เกิน 2 ปี (ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558)
– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขากำหนด
– ต้องมีคะแนน GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยพิจารณาตามที่คณะ/สาขากำหนดในรายวิชาที่มีคะแนนสูงสุด
คณะ /วิทยาลัย / จำนวนที่รับ
– คณะเภสัชศาสตร์ รับ 30 คน
– คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ 45 คน
– คณะวิทยาศาสตร์ รับ 20 คน
– คณะเทคโนโลยี รับ 41 คน
– คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ 30 คน
– คณะวิทยาการสารสนเทศ รับ 250 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 50 คน
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ 25 คน
– คณะการบัญชีและการจัดการ รับ 750 คน
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 368 คน
– วิทยาลัยการปกครอง รับ 510 คน
– คณะศึกษาศาสตร์ รับ 50 คน
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 30 คน
– วิทยาลัยดุริยางศิลป์ รับ 15 คน
– คณะวัฒนธรรมศาสตร์ รับ 80 คน
– คณะนิติศาสตร์ รับ 100 คน
– รายละเอียดย่อยของคณะแต่ละสาขา หน้า 1-4
รับสมัคร 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559โดย EZ0036166
วันที่ 18 ก.พ. 59 11:28 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,434 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,434 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่