ตั้งกระทู้ใหม่

International College, Suan Sunandha Rajabhat University


ลบ แก้ไข

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College, Suan Sunandha Rajabhat University
...........................................................................................................................
เปิดรับนักศึกษาปี 59 โดยวิธีการยื่นผลคะแนน (เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ)
- การทดสอบความถนัดทั่วไป GAT (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป
- ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป

เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้
- B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
- B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
- B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
       Major Hotel management (เอกการโรงแรม)
       Major Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)
- B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือ จนกว่าที่นั่งจะเต็ม             

สามารถยื่นใบสมัครและแนบผลคะแนน GAT (วิชาภาษาอังกฤษ) หรือ
คะแนนผลการสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ)

ได้ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม)
ส่วนงานรับสมัครและประชาสัมพันธ์
111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.082-5601365 , 034-964946 ต่อ101, 121 (ติดต่อในเวลาราชการ) หรือ

Facebook : Information-ssruic
https://www.facebook.com/Information-Ssruic-136873...


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/FRBgJG


 โดย Paul Ssruic
วันที่ 16 ก.พ. 59 12:48 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 643 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 643 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่