ตั้งกระทู้ใหม่

เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม ยกก๊วน โชว์ฝีมือ! กวาด 7 รางวัล ถ่ายภาพ “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12


ลบ แก้ไข
เด็กฟิล์ม คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้การถ่ายภาพ ด้วยการเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12 โชว์ฝีมือกวาด 7 รางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ แนวภาพ : ความทรงจำที่อาจเลือนหาย บ้านเรือน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรม  จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ 

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นำทีมนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมหาประสบการณ์ จากการเข้าร่วมประกวด ภาพถ่าย “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12 แนวภาพ : ความทรงจำที่อาจเลือนหาย บ้านเรือน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรม โดย โชว์ฝีมือการถ่ายภาพกวาด 7 รางวัลชมเชย พร้อมรับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล รวม 14,000 บาท จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรซ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ เล่าว่า การจัดโครงการประกวดและจัดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ “บ้านเมืองของเรา” สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็เนื่องมาจาก นาย ฌอง เอมีล การ์โรซ เป็นชาวสวิส ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เป็นผู้ที่รักการถ่ายภาพ ดนตรีและรักเมือง