ตั้งกระทู้ใหม่

[New Book]แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน [พร้อมเฉลย]


ลบ แก้ไข

#แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
#หนังสือสอบกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  พร้อมเฉลย
#คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  ที่ออกบ่อยๆ 
 
#แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
 
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
3 การจำแนกดิน Soil Classification
4 การสำรวจชั้นดิน Soil Mechanics
5 การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
6 แนวข้อสอบการจัดการดินและน้ำ
7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
9 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน [พร้อมเฉลย]