ตั้งกระทู้ใหม่

[New Book]+แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. [พร้อมเฉลย]


ลบ แก้ไข

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
3 ข้อสอบ-ข่าว-และเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 ความสามารถทางด้านเหตุผล
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-2
10 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
11 ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
12 แนวข้อสอบเคมีประยุกต์
13 ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ ถามตอบ
14 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

เก็งแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. [พร้อมเฉลย]
 

จำหน่ายแนวข้อสอบ ID:0879534318