ตั้งกระทู้ใหม่

[New Book]+แนวข้อสอบนายช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) [พร้อมเฉลย]


ลบ แก้ไข

#แนวข้อสอบนายช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข

2. ความสามารถทางด้านเหตุผล

3. ความสามารถด้านภาษาไทย

4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

9. การบริหารงานก่อสร้าง

10. การประมาณราคาก่อสร้าง

11. ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อประปา

12. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

13. แนวข้อสอบช่างโยธา

 à¹à¸™à¸§à¸‚้อสอบนายช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ล่าสุด

จำหน่ายแนวข้อสอบ ID:0879534318