ตั้งกระทู้ใหม่

+[HOT]+แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านเคมี [พร้อมเฉลย]


ลบ แก้ไข

[[โหลด]]แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านเคมี กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
[[แชร์ ]]คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านเคมี พร้อมเฉลย
[[เฉลย]]หนังสือสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านเคมี ปรับปรุงล่าสุด


#แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ด้านเคมี

เนื้อหาประกอบด้วย
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
8 แนวข้อสอบการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
9 แนวข้อสอบวิชาเคมี
MP3 - ภาษาอังกฤษ


 

 
 
 
จำหน่ายแนวข้อสอบ ID:0879534318