ตั้งกระทู้ใหม่

เทคโนโลยีหัวใจ/เทคโนลียีคลินิก/แพทย์แผนจีน


ลบ แก้ไข

เตรียมพร้อมกันหรือยังครับ...
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
3 หลักสูตรนานาชาติ ดังนี้
   - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   - เทคโนโลยีทางคลินิก
   - การแพทย์แผนจีน
ผ่านระบบ TCAS รอบ 4 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561
สมัครผ่าน a.cupt.net
หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tuadmissions.in.th/admissions/12
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5644440-9 ต่อ 4245