ตั้งกระทู้ใหม่

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประกวด “วงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย สรรสร้างสังคม


ลบ แก้ไข

จากผลสำเร็จในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศไทยที่ก่อตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ในอนาคต จึงวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภูมิภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2561 โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา
สำหรับการประกวดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท รางวัลเครื่องลมดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาทรางวัลคฑากรดีเด่นได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท รางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท 
ประเภทการประชันตีกลอง  (Drum Dual)  รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา        พร้อมทุนส่งเสริม 20,000 บาท ซึ่งการประกวดในแต่ละภาคเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวด ดังนี้
 การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำ