ตั้งกระทู้ใหม่

นศ.ป.เอกบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การพัฒนา! สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ลบ แก้ไขนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพพันธุ์ใหม่ 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากซ้ายแถวหลัง) จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อเรื่อง "สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" โดย ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ ผศ.อำนาจ วังจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่3จากซ้ายแถวหลัง) ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการวิจัยและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำณวน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี SPU ณ ห้องเรียนอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
 


ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ กล่าวว่า สถิติถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้วิจัยต้องนำมาช่วยในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายโปรแกรม เช่น LISREL SPSS MPLUS และ AMOS
ด้วยเหตุนี้ทาง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว โดยเฉพาะโปรแกรม LISREL จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม LISREL ซึ่งเน้นถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยในการวิเคราะห์และแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม LISRELและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการใช้สถิติในการวิจัย เข้าใจการใช้งานโปรแกรม LISREL และสามารถใช้โปรแกรม LISREL ช่วยในการวิเคราะห์ และแปลความหมายของผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผศ.รองเอก กล่าว  
#บัญชีศรีปทุม4.0 #บัญชีดิจิทัล #spuphdacc #SPU #SRIPATUM  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบัญชีม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 31 พ.ค. 61 09:51 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 399 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 399 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ