ตั้งกระทู้ใหม่

หลักสูตรใหม่!! ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ 4.0 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน เปิดรับสมัครแล้ว...วันนี้.!!


ลบ แก้ไข“มุ่งเน้นพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ ในยุคสร้างสรรค์” 
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน 
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ 4.0
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท แล้ว..วันนี้!
สมัครวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561  พิเศษรับทุนศึกษาสูงสุด 20,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ โทร. 084 102 4148 
หรือศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11อาคาร 11 
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
#SITI #SPU #M.Ed. #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 27 พ.ค. 61 10:29 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 169 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 169 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ