ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ผลิตคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ ตลาดต้องชม ชนะใจกรรมการจนคว้ารางวัลรองชนะเลิศมา 2 รายการ


ลบ แก้ไข


คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลอีกแล้ว ถึง 2 รางวัล จากการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เข้ารับรางวัล ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 จัดโดย กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงานจากทั่วประเทศ จำนวน 74 ตลาดจาก 51 จังหวัด  ทั้งประเภทประชาชน และนักเรียน นักศึกษา
โดยคุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  อธิบดีกรมการค้าภายใน  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” คุณบุณยฤทธิ์ เผยว่า “กรมการค้าภายใน ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น หรือ“ตลาดต้องชม” เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาจากเศรษฐกิจภายนอกประเทศที่มีความผันผวน  จึงสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ด้วยการยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดยได้เฟ้นหาตลาดชุมชนจากทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายปีละ  77 ตลาด ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และยกระดับจากตลาดชุมชนเป็น “ตลาดต้องชม” ซึ่งจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์พาณิชย์   จุดเด่นเหล่านี้ จะช่วยดึงดูดคนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ให้เดินทางมาเที่ยวและซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ


ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 2 ผลงานและชนะใจกรรมการจนคว้ามาถึง 2 รางวัลโดย ผศ.พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป ตลาดประมงท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทีมเด็กสาขาวิทยุโทรทัศน์ ศรีปทุมชลบุรี นายศักดิ์ศิริ ศรีมงคล , นางสาวศุภิษา บุญเกิด ,นางสาวเพ็ญนภา จันทิมา ,นางสาวปิยะพร สมบัติ ,นางสาวนัชชา ดีดับเข็บ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้เผยแพร่คลิปผลงานผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากทั่วโลกได้รู้จักและเดินทางมาเที่ยวตลาดต้องชม ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในท้องถิ่น อันจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
 


 โดย อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
วันที่ 23 พ.ค. 61 16:03 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 261 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 261 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ