ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น


ลบ แก้ไข

@ หาดใหญ่ วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชี่ยน โดย ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการ
วันที่ 22