ตั้งกระทู้ใหม่

Smart City กับ อาจารย์นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


ลบ แก้ไข


อาจารย์นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Smart City บนเกาะสีชัง ลงนิตยสารฉบับพิเศษ  SMART CITY THAILAND HANDBOOK & DIRECTORY : 2018 เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City  ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำโดยบริษัท SECURITY SYSTEM MEDIA

ทั้งนี้อาจารย์นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า Smart City หรือที่เรียกว่า เมืองอัจฉริยะ หมายถึง การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการบริหารจัดการชุมชนเมืองที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อาศัย ได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและมีการใช้ทรัพยากรและข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดตามได้ที่ นิตยสารฉบับพิเศษ  SMART CITY THAILAND HANDBOOK & DIRECTORY : 2018


 โดย อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
วันที่ 21 พ.ค. 61 15:35 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 533 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 533 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ