ตั้งกระทู้ใหม่

สานต่อกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี มูลนิธิเอสซีจีชวนนักเรียนทุนฯ ทำรถเข็นสำหรับผู้พิการ


ลบ แก้ไข
 

              สุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม “อาชีวะฝีมือชน คนทำดี”  ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี นำนักเรียนทุนฯ ในระดับชั้น ปวช.ปี 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ พัฒนาตนเองทั้งทักษะฝีมือ ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ให้สังคม โดยน้องๆ ได้ร่วมประกอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการ เคลื่อนไหว จำนวน 10 ตัว และมอบให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย โดยมี วิเชียร หัสถาดล (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิคนพิการไทย จ.นนทบุรี

                 “กิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนโครงการอาชีวะ  ฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด ซึ่งการเรียนอาชีวะนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดย suttirungsri chaisuwan
วันที่ 18 พ.ค. 61 15:57 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 223 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 223 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ