ตั้งกระทู้ใหม่

SIT มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับ TCAS 3หลักสูตรใหม่ สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่: Digital Service Innovation (DSI)


ลบ แก้ไข


 

SIT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
TCAS รอบ 3
รับตรงร่วมกัน 3 สาขาวิชาดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา นวัตกรรมบริการดิจิทัล Digital Service Innovation (DSI) รหัสคณะ/สาขา 0143600574530 เปิดรับจำนวน 30 คน
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Computer Science (CS) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสคณะ/สาขา 01413001302 เปิดรับจำนวน 25 คน
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology (IT) รหัสคณะ/สาขา 014130013015 เปิดรับจำนวน 5 คน
 

- สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดระเบียบการ และคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ คลิ้ก
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/   วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
- ข้อมูลของหลักสูตร Digital Service Innovation (DSI) ในเว็บไซต์ของ ทปอ. จะอยู่ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ดำเนินการโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
- เว็บไซต์หลักสูตร DSI  https://dsi.sit.kmutt.ac.th/
- รายละเอียดเพิ่มเติม https://www4.sit.kmutt.ac.th/content/tcas3-2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 024709882 / FB: SIT.Family / e-mail: info@sit.kmutt.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดย SIT KMUTT
วันที่ 11 พ.ค. 61 12:04 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 155 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 155 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ