ตั้งกระทู้ใหม่

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสรรพากร ภาค 5 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษี RD Go Campus


ลบ แก้ไข


คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสรรพากร ภาค 5 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย RD Go Campus โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับภาษีอากร ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พิธีเปิด ณ ห้อง 1407 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวต้อนรับและคุณสุวัฒก์ ทังสุภูมิ สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยาย เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมสรรพากรสอนภาษี RD Go Campus จะได้รับมอบเกียรติบัตร ณ สำนักงานสรรพากร ภาค 5 กรมสรรพากร


 โดย อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
วันที่ 10 พ.ค. 61 16:19 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 55 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 55 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ