ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ วอลล์สตรีทอิงลิช ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างบัณฑิตคุณภาพรองรับภาคธุรกิจ 4.0


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีทอิงลิช) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ  สหกิจศึกษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบสนองความต้องการในภาคธุรกิจ 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.ปภาดา พิชยชนานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ร่วมกับ นายจูเลี่ยน ชาร์ล วอร์ดัน  ประธานกรรมการบริหาร Wave Education Co.,Ltd และนายโอฬาร พิรินทรรังกุน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นการเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้กับสถาบันสอนภาษาที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก  นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาที่แตกต่างกัน ให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามที่อุตสาหกรรมต้องการ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ชั้นนำอย่าง วอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย  จนนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าว

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 10 พ.ค. 61 16:16 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 344 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 344 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ