ตั้งกระทู้ใหม่

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี ม.ศรีปทุม จิตอาสา บริการความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน


ลบ แก้ไข
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ปกรณ์นิมิตรดี และ อาจารย์พิทยา ไชยมหาพฤกษ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อชุมชน”  โดยคณาจารย์ ได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะต่างๆด้านกฎหมายที่ได้จากห้องเรียนมาสู่ชุมชน โดยได้จัดตั้งบูธให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย แก่ประชาชนในชุมชนเคหะบางบัว  กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็วๆนี้  


นอกจากนี้สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้เปิดให้บริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในทางคดีทุกวัน เวลาราชการ...ฟรี!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ณ ที่ทำการสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ ชั้น 7  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) หรือ โทร. 02-579-1111 ต่อ 2383


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 3 พ.ค. 61 16:59 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 419 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 419 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ