ตั้งกระทู้ใหม่

ม.รามฯ จัดอบรม “การเจรจาต่อรองและการล็อบบี้”


ลบ แก้ไข

                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม “การเจรจาต่อรองและการล็อบบี้” รุ่นแรก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเจรจาต่อรองแก่นักบริหาร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 พ.ค. 61

                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดอบรมหลักสูตร “การเจรจาต่อรองและการล็อบบี้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารศรีศรัทธา (คณะรัฐศาสตร์อาคารใหม่)  เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้กับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อประสานงาน และสร้างศักยภาพการเป็นนักบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งเพื่อสร้างทักษะการเจรจาที่มุ่งเน้นความสำเร็จของเป้าหมาย

                    สำหรับหัวข้ออบรม ประกอบไปด้วย ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักล็อบบี้ หลักการสื่อสาร  หลักการเจรจาต่อรอง และหลักการล็อบบี้ และการพัฒนาเฉพาะด้าน ได้แก่ การล็อบบี้ในกระบวนการงบประมาณ การล็อบบี้ในกระบวนการออกกฎหมาย และการล็อบบี้ในทางธุรกิจ อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายประจวบ  ไชยสาส์น อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายนิติพันธ์  ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ (ป.ป.ช.) และ ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

                    ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561 โดยเลือกสมัครได้ 3 ช่องทางคือ สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารพร้อมโอนเงินมาที่ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ ชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ htt://www.facebook.com/CHCPRU/posts/ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพ ชั้น 5 คณะรัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนียมในการอบรม คนละ 24,900 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอกนเงินเข้าบัญชี โครงการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้ รุ่นที่ 1 ม.ร. บัญชีธนาคาร ทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 156-2-23353-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : vkung_08@yahoo.comt หรือ LINE ID : vkung55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8483-89 ต่อ 107 , 097-056-5389 และ 086-620-4182 หรือที่ Pages : htt://www.facebook.com/CHCPRU/posts/

 โดย prram
วันที่ 29 เม.ย. 61 13:02 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 298 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 298 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ