ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ การกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ.มหาสารคาม


ลบ แก้ไข

โครงการอบรม หลักสูตร 
 
"การกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ"

 
           
    ด้วย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๕๐๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 
-----------------------------------------------
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องกาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ
- รวมถึงสามารถ download รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 
 
                              โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 27 เม.ย. 61 16:44 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 186 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 186 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ